ترجمه مقاله مدیریت 2018 | ترجمه دات بیز | دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

مقاله ترجمه شده درباره ویژگی های وفاداری و هویت به عنوان عناصر فرهنگ سازمانی در جوامع دانشگاهی نوین – سال 2018

  • 2 ماه پیش
  • 27 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: ویژگی های وفاداری و هویت به عنوان عناصر فرهنگ سازمانی در جوامع دانشگاهی نوین عنوان انگلیسی مقاله: The Peculiarities of the Adherence and Identification ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره رویکرد شبیه سازی چندگانه برای ارزیابی تاثیر تعامل رفتار مشتری و استراتژی سازمانی در پایداری اقتصادی بازسازی – سال 2018

  • 2 ماه پیش
  • 45 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: یک رویکرد شبیه سازی با روش های چندگانه برای ارزیابی تاثیر تعامل رفتار مشتری و استراتژی سازمانی در پایداری اقتصادی بازسازی عنوان انگلیسی ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره مدیریت بحران جهانی – پژوهش های فعلی و رهنمودهای آتی – سال 2018

  • 6 ماه پیش
  • 50 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: مدیریت بحران جهانی – پژوهش های فعلی و رهنمودهای آتی عنوان انگلیسی مقاله: Global Crisis Management – Current Research and Future Directions کلمات کلیدی مقاله: مدیریت ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره یادگیری سازمانی در یک دانشکده پرستاری – سال 2018

  • 10 ماه پیش
  • 128 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: یادگیری سازمانی در یک دانشکده پرستاری: یک سابقه یادگیری عنوان انگلیسی مقاله: Organizational Learning in a College of Nursing: A Learning History کلمات کلیدی مقاله: یادگیری ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره حداکثرسازی و حداقل سازی تمرکز سرمایه گذاری با محدودیت های بودجه و ریسک سرمایه گذاری – سال 2018

  • 10 ماه پیش
  • 95 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: حداکثرسازی و حداقل سازی تمرکز سرمایه گذاری با محدودیت های بودجه و ریسک سرمایه گذاری عنوان انگلیسی مقاله: Maximizing and minimizing investment concentration with ...

ادامه مطلب