دانلود رایگان مقالات تیلور و فرانسیس Taylor & Francis | ترجمه دات بیز | دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

مقاله ترجمه شده درباره بهینه سازی شرایط آماده سازی و خصوصیات ناتوکیناز انکپسوله کننده لیپوزوم فیتوسترول – سال 2012

  • 1 ماه پیش
  • 23 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: بهینه سازی شرایط آماده سازی و خصوصیات ناتوکیناز انکپسوله کننده لیپوزوم فیتوسترول عنوان انگلیسی مقاله: Optimisation of preparation conditions and properties of phytosterol liposome-encapsulating ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره نیوزوم تغییریافته با آنتی بادی ضد CD123 برای انتقال هدفمند دائونوروبیسین علیه لوسمی میلوئیدی حاد – سال 2017

  • 1 ماه پیش
  • 19 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: نیوزوم تغییریافته با آنتی بادی ضد CD123 برای انتقال هدفمند دائونوروبیسین علیه لوسمی میلوئیدی حاد عنوان انگلیسی مقاله: Anti-CD123 antibody-modified niosomes for targeted delivery ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره دمپر نوسانی فعال برای بهبود پایداری و عملکرد وسایل نقلیه ریلی بر روی مسیر منحنی

  • 1 ماه پیش
  • 19 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: دمپر نوسانی فعال برای بهبود پایداری و عملکرد وسایل نقلیه ریلی بر روی مسیر منحنی: شبیه سازی‌ها و نتایج تجربی عنوان انگلیسی مقاله: Active ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره نقد و بررسی تحقیق راجع به تاثیر سنجش جمعی بر یادگیری – سال 2010

  • 2 ماه پیش
  • 29 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: برنامه درسی پنهان مجددا بازبینی شده: نقد و بررسی تحقیق راجع به تاثیر سنجش جمعی بر یادگیری عنوان انگلیسی مقاله: The hidden curriculum revisited: ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره رابطه بین مدیریت کیفیت جامع، مدیریت دانش و نوآوری – سال 2017

  • 2 ماه پیش
  • 52 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: رابطه بین مدیریت کیفیت جامع، مدیریت دانش و نوآوری: یک مطالعه تجربی در واحدهای تحقیق و توسعه عنوان انگلیسی مقاله: Total quality management, knowledge ...

ادامه مطلب