مقالات تخصصی شیمی معدنی به زبان انگلیسی | ترجمه دات بیز | دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

مقاله ترجمه شده درباره فیلم های کامپوزیتی فعال زیستی نقره و نقره/تیتانیا رشد داده شده توسط روش رسوب شیمیایی بخار

 • 3 ماه پیش
 • 56 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: فیلم های کامپوزیتی فعال زیستی نقره و نقره/تیتانیا رشد داده شده توسط روش رسوب شیمیایی بخار عنوان انگلیسی مقاله: Highly bioactive silver and silver/titania ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره پراکنش فراصوت (اولتراسونیک) نانوذرات TiO2 در سوسپانسیون آبی

 • 4 ماه پیش
 • 40 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: پراکنش فراصوت (اولتراسونیک) نانوذرات TiO2 در سوسپانسیون آبی عنوان انگلیسی مقاله: Ultrasonic Dispersion of TiO2 Nanoparticles in Aqueous Suspension مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر: مهندسی ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره مطالعات تعادلی و سینتیکی برای جذب بیسیک رد 46 با استفاده از دیاتومیت اصلاح شده – سال 2014

 • 5 ماه پیش
 • 33 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: مطالعات تعادلی و سینتیکی برای جذب بیسیک رد 46 با استفاده از دیاتومیت اصلاح شده با نانوذرات نیکل اکسید در محلول آبی عنوان ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره بازدهی مونتموریلونیت-آهن دار برای حذف رودامین بی و کروم شش ظرفیتی – سال 2016

 • 5 ماه پیش
 • 49 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: بازدهی مونتموریلونیت-آهن دار برای حذف رودامین بی و کروم شش ظرفیتی عنوان انگلیسی مقاله: Efficiency of Fe–montmorillonite on the removal of Rhodamine B and ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره مشخصه یابی کامپوزیت دیاتومیت نانو-تیتانیوم دی اکسید و کاهش فتوکاتالیکی محلول کروم (VI) – سال 2014

 • 6 ماه پیش
 • 47 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: مشخصه یابی کامپوزیت دیاتومیت نانو-تیتانیوم دی اکسید و کاهش فتوکاتالیکی محلول کروم (VI) عنوان انگلیسی مقاله: Characterizations of nano-TiO2/diatomite composites and their photocatalytic reduction ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره ملاس به عنوان یک محصول جانبی از کریستالسیون قند و چشم اندازی از ماده اولیه – سال 2012

 • 8 ماه پیش
 • 60 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: ملاس به عنوان یک محصول جانبی از کریستالسیون قند و چشم اندازی از ماده اولیه عنوان انگلیسی مقاله: Molasses as a by-product of sugar ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره هیدروژن کاری LCO با استفاده از Mo-Ni و W-Ni پشتیبانی شده با زئولیت بتای نانو و میکرو اندازه

 • 10 ماه پیش
 • 54 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: هیدروژن کاری LCO با استفاده از Mo-Ni و W-Ni پشتیبانی شده با زئولیت بتای نانو و میکرو اندازه عنوان انگلیسی مقاله: LCO hydrotreating with ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره روش شناسی برای مطالعه برهم کنش پلیمرها از طریق تصویربرداری رزونانس پلاسمون سطحی – سال 2015

 • 10 ماه پیش
 • 75 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: روش شناسی برای مطالعه برهم کنش پلیمرها از طریق تصویربرداری رزونانس پلاسمون سطحی عنوان انگلیسی مقاله: Methodology to study polymers interaction by surface plasmon ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره جذب هیدروژن در لایه های نازک شبکه bcc وانادیوم (001) آنالیز شده توسط ترمودینامیک آماری – سال 2010

 • 11 ماه پیش
 • 67 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: جذب هیدروژن در لایه های نازک شبکه bcc وانادیوم (001) آنالیز شده توسط ترمودینامیک آماری عنوان انگلیسی مقاله: Hydrogen absorption in epitaxial bcc V ...

ادامه مطلب
Page 1 of 212