مقالات تخصصی مدیریت عملکرد به زبان انگلیسی | ترجمه دات بیز | دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

مقاله ترجمه شده درباره رابطه بین مدیریت ریسک سازمانی و عملکرد شرکت – سال 2012

 • 3 روز پیش
 • 7 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: رابطه بین مدیریت ریسک سازمانی و عملکرد شرکت عنوان انگلیسی مقاله: Enterprise risk management and firm performance کلمات کلیدی مقاله: مدیریت ریسک سازمانی، عملکرد شرکت یا ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره شناسایی بهره وری و عملکرد

 • 1 هفته پیش
 • 13 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: شناسایی بهره وری و عملکرد عنوان انگلیسی مقاله: Demystifying productivity and performance کلمات کلیدی مقاله: مدیریت عملکرد، سود، کارایی فرایند، ارزیابی عملکرد، معناشناسی مناسب برای رشته های ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره اثرات فناوری اطلاعات بر روی عملکردها و منابع انسانی راهبردی – سال 2013

 • 3 ماه پیش
 • 40 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: اثرات فناوری اطلاعات بر روی عملکردها و منابع انسانی راهبردی عنوان انگلیسی مقاله: Information Technology Effects on Strategic Human Resource and Performances کلمات کلیدی مقاله: فناوری ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره تاثیر غیرمستیم و واسطه ای عملکرد مالی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و ساختار مالکیت – سال 2015

 • 4 ماه پیش
 • 29 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: تاثیر غیرمستیم و واسطه ای عملکرد مالی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و ساختار مالکیت عنوان انگلیسی مقاله: The Mediating Effect of Financial Performance ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره بررسی و مطالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانی، نوآوری و عملکرد در شرکت های اسپانیایی – سال 2016

 • 4 ماه پیش
 • 31 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: بررسی و مطالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانی، نوآوری و عملکرد در شرکت های اسپانیایی عنوان انگلیسی مقاله: Studying the links between organizational culture, innovation, ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره نقش فرهنگ سازمانی و انگیزش کارکنان به عنوان یک متغیر واسطه ای سبک رهبری مرتبط با عملکرد کارکنان – سال 2015

 • 5 ماه پیش
 • 27 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: نقش فرهنگ سازمانی و انگیزش کارکنان به عنوان یک متغیر واسطه ای سبک رهبری مرتبط با عملکرد کارکنان (مطالعاتی در پروم پرهوتانی) عنوان ...

ادامه مطلب
Page 1 of 512345