مقالات تخصصی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی به زبان انگلیسی | ترجمه دات بیز | دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

مقاله ترجمه شده درباره توسعه مقیاس جهت گیری سبک یادگیری – سال 2013

 • 1 هفته پیش
 • 12 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: توسعه مقیاس جهت گیری سبک یادگیری عنوان انگلیسی مقاله: Development of a Learning Style Orientation Measure کلمات کلیدی مقاله: سبک ها، یادگیری، آموزش، اندازه گیری مناسب برای ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره آموزش برنامه درسی

 • 2 ماه پیش
 • 21 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: آموزش برنامه درسی عنوان انگلیسی مقاله: Curriculum Learning مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر: علوم تربیتی مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر: مدیریت و برنامه ریزی آموزشی وضعیت مقاله ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره نیازهای آموزشی خاص و ارزیابی آن ها – سال 2013

 • 6 ماه پیش
 • 35 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: نیازهای آموزشی خاص و ارزیابی آن ها عنوان انگلیسی مقاله: Special Educational Needs And Evaluation کلمات کلیدی مقاله: ارزیابی، نیازهای آموزشی خاص، معلولیت مناسب برای رشته های ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره ارتباط بین جهت‌ گیری ‌های هدف انگیزشی و روش‌ های عمیق یادگیری – سال 2016

 • 9 ماه پیش
 • 39 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: ارتباط بین جهت‌ گیری ‌های هدف انگیزشی، ادراکات از محیط یادگیری کلاس درس آموزشی عمومی، و روش‌ های عمیق یادگیری عنوان انگلیسی مقاله: Relationship ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره توسعه تجربی طرح برنامه درسی کارگاهی برای دانش آموزان پیش دانشگاهی و دانشجویان سطح کارشناسی ارشد – سال 2012

 • 9 ماه پیش
 • 34 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: آموزش خلاقیت: توسعه تجربی طرح برنامه درسی کارگاهی برای دانش آموزان پیش دانشگاهی و دانشجویان سطح کارشناسی ارشد چین عنوان انگلیسی مقاله: Teaching Creativity: ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره ارزیابی محتوایی برنامه تحصیلات پیش از مدرسه در ترکیه نسبت به تحصیلات موسیقی – سال 2015

 • 11 ماه پیش
 • 57 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: ارزیابی محتوایی برنامه تحصیلات پیش از مدرسه در ترکیه نسبت به تحصیلات موسیقی عنوان انگلیسی مقاله: The Content Assessment of Pre-School Education Program in ...

ادامه مطلب