مقالات تخصصی نانو شیمی به زبان انگلیسی | ترجمه دات بیز | دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

مقاله ترجمه شده درباره تشخیص گاز کلر با استفاده از حسگرهای EPM – سال 2010

 • 3 روز پیش
 • 7 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: تشخیص گاز کلر با استفاده از حسگرهای EPM عنوان انگلیسی مقاله: Detection of Chlorine Gas Using Embedded Piezoresistive Microcantilever Sensors کلمات کلیدی مقاله: کلر، میکرو کانتیلوری، ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده دربارهسنتز مایکروویو نانوصفحات هیدروکسی سولفات روی و نانومیله های اکسید روی در کلاس درس – سال 2014

 • 1 هفته پیش
 • 11 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: سنتز مایکروویو نانوصفحات هیدروکسی سولفات روی و نانومیله های اکسید روی در کلاس درس عنوان انگلیسی مقاله: Microwave Synthesis of Zinc Hydroxy Sulfate Nanoplates ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره فیلم های کامپوزیتی فعال زیستی نقره و نقره/تیتانیا رشد داده شده توسط روش رسوب شیمیایی بخار

 • 3 ماه پیش
 • 56 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: فیلم های کامپوزیتی فعال زیستی نقره و نقره/تیتانیا رشد داده شده توسط روش رسوب شیمیایی بخار عنوان انگلیسی مقاله: Highly bioactive silver and silver/titania ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره پراکنش فراصوت (اولتراسونیک) نانوذرات TiO2 در سوسپانسیون آبی

 • 4 ماه پیش
 • 40 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: پراکنش فراصوت (اولتراسونیک) نانوذرات TiO2 در سوسپانسیون آبی عنوان انگلیسی مقاله: Ultrasonic Dispersion of TiO2 Nanoparticles in Aqueous Suspension مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر: مهندسی ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره مطالعه ویژگی های فتوکاتالیستی دی اکسید تیتانیوم نانوبلورین

 • 4 ماه پیش
 • 47 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: مطالعه ویژگی های فتوکاتالیستی دی اکسید تیتانیوم نانوبلورین عنوان انگلیسی مقاله: Study on Photocatalysis Properties of Nanocrystalline Titanium Dioxide کلمات کلیدی مقاله: نانوبلور، TiO2، ویژگی فتوکاتالیستی مناسب ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره سنتز لایه های اتمی MoS2 دو بعدی در مقیاس بزرگ با روش رسوب دهی شیمیایی بخار بدون هیدروژن و پرومتر – سال 2016

 • 4 ماه پیش
 • 51 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: سنتز لایه های اتمی MoS2 دو بعدی در مقیاس بزرگ با روش رسوب دهی شیمیایی بخار بدون هیدروژن و پرومتر عنوان انگلیسی مقاله: Synthesis ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره مشخصه یابی کامپوزیت دیاتومیت نانو-تیتانیوم دی اکسید و کاهش فتوکاتالیکی محلول کروم (VI) – سال 2014

 • 6 ماه پیش
 • 47 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: مشخصه یابی کامپوزیت دیاتومیت نانو-تیتانیوم دی اکسید و کاهش فتوکاتالیکی محلول کروم (VI) عنوان انگلیسی مقاله: Characterizations of nano-TiO2/diatomite composites and their photocatalytic reduction ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره مقایسه ویژگی های جذب سطحی نانوذرات منیزیم اکسید و نانوکامپوزیت روی اکسید-منیزیم اکسید – سال 2015

 • 6 ماه پیش
 • 39 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: مطالعه مقایسه ویژگی های جذب سطحی نانوذرات منیزیم اکسید و نانوکامپوزیت روی اکسید-منیزیم اکسید برای حذف آنتی بیوتیک لینزولید از محلول آبی ...

ادامه مطلب
Page 1 of 212