مقاله ترجمه شده درباره جنبه های اندازه گیری عملکرد در سازمان بخش دولتی – سال 2015

  • 1 سال پیش
  • 98 بازديد
  • نشریه : الزویر - Elsevier
  • سال انتشار : 2015
  • کیفیت ترجمه : عالی
  • صفحات مقاله انگلیسی : 7
  • صفحات ترجمه مقاله : 15