مقاله ترجمه شده درباره تاثیر خزش وابسته به زمان در رفتار الکترو ترمو مکانیکی کره پیزوالکتریکی – سال 2013

  • 8 ماه پیش
  • 35 بازديد
  • نشریه : الزویر - Elsevier
  • سال انتشار : 2013
  • کیفیت ترجمه : عالی
  • صفحات مقاله انگلیسی : 11
  • صفحات ترجمه مقاله : 25