مقاله ترجمه شده درباره ارزیابی روش off-loading با استفاده از اورتوزیس جدید قابل برداشت در پای دیابتی – سال 2016

  • 4 ماه پیش
  • 53 بازديد
  • نشریه : BMC
  • سال انتشار : 2016
  • کیفیت ترجمه : عالی
  • صفحات مقاله انگلیسی : 7
  • صفحات ترجمه مقاله : 13