مقاله ترجمه شده درباره یادگیری چند برچسبی انتقالی از طریق انتشار مجموعه برچسب – سال 2013

  • 1 هفته پیش
  • 11 بازديد
  • نشریه : آی تریپل ای - IEEE
  • سال انتشار : 2013
  • کیفیت ترجمه : عالی
  • صفحات مقاله انگلیسی : 14
  • صفحات ترجمه مقاله : 29