مقاله ترجمه شده درباره ارزشیابی خدمات اکوسیستم برای بهبود حسابداری ملی – سال 2017

  • 5 ماه پیش
  • 46 بازديد
  • نشریه : الزویر - Elsevier
  • سال انتشار : 2017
  • کیفیت ترجمه : عالی
  • صفحات مقاله انگلیسی : 11
  • صفحات ترجمه مقاله : 23