مقاله ترجمه شده درباره شبکه عصبی مصنوعی و موجک برای پیش بینی رسوب معلق روزانه بار در رودخانه – سال 2011

  • 11 ماه پیش
  • 124 بازديد
  • نشریه : الزویر - Elsevier
  • سال انتشار : 2011
  • کیفیت ترجمه : عالی
  • صفحات مقاله انگلیسی : 12
  • صفحات ترجمه مقاله : 26